iPhone游戏iPad游戏安卓游戏官方微博

保卫萝卜:瓶子塔

2013-11-21 15:15:00 蚕豆网 candou.com
名称价格最高等级介绍
保卫萝卜:瓶子塔
瓶子
100 3 基础炮塔,中等伤害和范围,以快速攻击见长。

蚕豆微信二维码

(责任编辑:朱晓迪

标签: 保卫萝卜2

分享到: